Silent Voice

Silent Voice

Silent Voice (2018) —   2h09 min -   Drame -   22 août 2018   Réalisateur :  Naoko Yamada   Acteurs :  Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yuki, Kensho Ono, Yuki Kaneko, Yui Ishikawa, Megumi Han, Toshiyuki Toyonaga Histoire...